Dezynfekcję i czyszczenie całego układu wentylacji przeprowadzamy za pomocą suchej gorącej pary, która pod ciśnieniem jest wprowadzana do układu wentylacji.
Dzięki temu dokładnie oczyszczamy cały układ, a także pozbywamy się z niego wszelkich bakterii.

powrót